Teplou vodu využívá v domácnosti úplně každý. Pokud ohříváte vodu v běžném bojleru, využíváte pro úsporu nákladů noční proud. Cena elektřiny z distribuční sítě ale stále stoupá a do budoucna tomu nebude jinak. Existuje však řešení, které růst nákladů spolehlivě zastaví – fotovoltaický ohřev vody.

Ze všech systémů na ohřev teplé vody je vybudování a provozování fotovoltaického systému nejjednodušší, bezobslužné a bezúdržbové. V současné době je navíc cena fotovoltaických panelů na velmi příznivé úrovni, a to ještě více zatraktivňuje toto řešení. Instalace celého zařízení se většinou zvládne během jednoho dne. Délka instalace ale závisí na konkrétní situaci, např. postačí-li k montáži žebřík nebo je-li nutná montážní plošina apod. Konstrukční systémy pro instalaci panelů existují pro všechny typy střech i pro všechny druhy střešních krytin. Plošné zatížení střechy fotovoltaickými panely je velmi nízké, zhruba 10 kg/m2.

Fotovoltaické panely vytvářejí elektrickou energii, a proto pro ohřev teplé vody můžeme nadále používat již nainstalovaný elektrický bojler. Výrazně tím snížíme pořizovací náklady (až o 30 %). Všechna vyrobená energie se uloží v zásobníku teplé vody a tím výrazně snížíte placený odběr elektrické energie z distribuční sítě. Musíte však pořídit vhodný MPPT regulátor/invertor, např. OPL 9AC, který přeměňuje stejnosměrné napětí a proud (DC) z fotovoltaických panelů na střídavý (AC). Bez regulátoru by bylo nutné v běžném bojleru provést nákladné úpravy a ani tak by provoz nebyl příliš efektivní. Návratnost vložené investice se proto nyní pohybuje v rozmezí od 4 do 6 let. Při volbě jiného typu alternativního ohřevu taková výhoda nevzniká, neboť se musí pořizovat nové zařízení.

FVE vyrobí z 1 m2 fotovoltaického panelu až 1100 kWh za rok, proto fotovoltaickým ohřevem ušetří běžná domácnost až 75 % nákladů na ohřev vody. Velikost FVE se odvíjí od velikosti používaného bojleru a počtu osob v domácnosti. Také záleží na orientaci (umístění panelů). Nejvhodnější je jižní strana (největší a nejdelší intenzita slunečního svitu), ale i jihozápadní nebo západní orientace vykazují dobrou roční bilanci. Instalace na východně, severovýchodně nebo dokonce severně orientované střechy se nevyplácí.

Pro komfortní celoroční ohřev vody bez teplotních výkyvů je vhodné regulátor dovybavit přepínačem solar/distribuce, např. OPL HDO. S přepínačem dosáhnete neustálou dostupnost teplé vody v potřebném množství. OPL HDO v oblačných dnech jednoduše přepnete na ohřev z distribuční sítě. Umožní také dohřátí vody v zimním období, kdy je nižší sluneční aktivita.

Tolik stručně na téma fotovoltaický ohřev vody v domácnosti. Neváhejte nám napsat dotaz, rádi vám s fotovoltaikou poradíme. Úspora nákladů s regulátorem OPL 9AC se vždy vyplatí.

Celý tým SolarEco Vám přejem hodně slunečných dnů.

Teplú vodu využíva v domácnosti úplne každý. Pokiaľ ohrievate vodu v bežnom bojlere, využívate pre úsporu nákladov nočný prúd. Cena elektriny z distribučnej siete ale stále stúpa a do budúcna tomu nebude inak. Existuje však riešenie, ktoré rast nákladov spoľahlivo zastaví – fotovoltaický ohrev vody.

Zo všetkých systémov na ohrev teplej vody je vybudovanie a prevádzkovanie fotovoltaického systému najjednoduchšie, bezobslužné a bezúdržbové. V súčasnej dobe je naviac cena fotovoltaických panelov na veľmi nízkej úrovni, a to ešte viac zatraktívňuje toto riešenie. Inštalácia celého zariadenia sa väčšinou zvládne behom jedného dňa. Čas inštalácie ale závisí na konkrétnej situácii, napr. postačí k montáži rebrík, alebo je nutná montážna plošina apod. Konštrukčné systémy pre inštaláciu panelov existujú pre všetky typy striech aj pre všetky druhy strešných krytín. Plošné zaťaženie strechy fotovoltaickými panelmi je veľmi nízke, zhruba 10 kg/m2.

Fotovoltaické panely vyrábajú elektrickú energiu, a preto pre ohrev teplej vody môžeme naďalej používať už nainštalovaný elektrický bojler. Výrazne tým znížime vstupné náklady (až o 30 %). Všetka vyrobená energia sa uloží v zásobníku teplej vody a tým výrazne znížite platený odber elektrickej energie z distribučnej siete. Musíte si však zaobstarať vhodný MPPT regulátor/invertor, napr. OPL 9AC, ktorý premieňa jednosmerné napätie a prúd (DC) z fotovoltaických panelov na striedavé (AC). Bez regulátoru by bolo nutné v bežnom bojlere previesť nákladné úpravy a ani tak by prevádzka nebola príliš efektívna. Návratnosť vloženej investície sa preto momentálne pohybuje v rozmedzí od 4 do 6 rokov. Pri voľbe iného typu alternatívneho ohrevu taká výhoda nevzniká, pretože sa musí nakupovať nové zariadenie.

FVE vyrobí z 1 m2 fotovoltaického panelu až 1100 kWh za rok, preto fotovoltaickým ohrevom ušetrí bežná domácnosť až 75 % nákladov na ohrev vody. Veľkosť FVE sa odvíja od veľkosti používaného bojleru a počtu osôb v domácnosti. Taktiež záleží na orientácii (umiestnení panelov). Najvhodnejšia je južná strana (najväčšia a najdlhšia intenzita slnečného svitu), ale aj juhozápadná alebo západná orientácia vykazujú dobrú ročnú bilanciu. Inštalácia na východnej, severovýchodnej alebo dokonca severne orientovanej streche se nevypláca.

Pre komfortný celoročný ohrev vody bez teplotných výkyvov je vhodné regulátor doplniť prepínačom solar/distribúcia, napr. OPL HDO. S prepínačom dosiahnete neustálu dostupnosť teplej vody v potrebnom množstve. OPL HDO v oblačných dňoch jednoducho prepne na ohrev z distribučnej siete. Umožňuje tiež ohriatie vody v zimnom období, kedy je nižšia slnečná aktivita.

Toľko stručne na tému fotovoltaický ohrev vody v domácnosti. Neváhajte nám napísať, radi vám s fotovoltaikou poradíme. Úspora nákladov s regulátorom OPL 9AC sa vždy vyplatí.

Celý tým SolarEco Vám praje veľa slnečných dní.

Nastavení souborů cookies

Na webových stránkách používáme soubory cookies. Základní cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu, další cookies slouží k analýze návštěvnosti našich stránek nebo k personalizaci obsahu a reklam. Informace o užívání našich stránek sdílíme s našimi partnery z oblasti sociálních médií, reklamy a analytiky. Přečtěte si více o naší ochraně osobních údajů. Souhlas s používáním všech cookies udělíte kliknutím na políčko „Přijmout vše“, pro výběr nastavení nebo odmítnutí cookies klikněte na tlačítko "Nastavení".Nastavení Přijmout vše