Snažíme se rozšířit elektrofoltaické panely mezi veřejnost

SolarECO

Český výrobce regulátorů energie

Proč využít možnosti solární energie?

Výhody solární energie

Úspora, čistota, udržitelnost
Čím více budeme využívat přírodní čisté zdroje, tím čistější bude naše životní prostředí resp. celá planeta. Slunce je v lidském měřítku nevyčerpatelným zdrojem energie. Nízké provozní náklady, neboť sluneční energie je zdarma. Nenáročná obsluha. Dlouhá životnost zařízení. Ta je obvykle garantována na 15 - 20 let. Po uplynutí této doby dochází k postupnému snižování účinnosti, přičemž zařízení vydrží funkční až 50 let. Vyrobená energie ze slunečního záření může nahradit 20 - 50% potřeby tepla k vytápění a 50 - 70% potřeby tepla k ohřevu vody v domácnosti. Úspora fosilních paliv, jejichž spalováním se vší pravděpodobností nejen přispíváme k oteplování planety, ale i znečišťujeme přírodu emisemi SO2 , CO2 , NOx, prachových částic.

Jak začít využívat solární energie

Zelená úsporám

Dotační program NZÚ
Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech.

Jak požádat o dotaci

Postavte si vlastní elektrárnu

Jak na FVE stavebnice
Technologie výstavby fotovoltaické elektrárny je ve své podstatě dětskou skládačkou pro dospělé kluky. Mechanické připevnění panelů na místo, kde na ně pěkně bude svítit slunce, je pro zručného kutila otázkou několika hodin.

Základní stavební komponenty

Regulátor solární energie

"Mozek" každého solárního systému
Solární regulátor je zapojen mezi solárním panelem a akumulátorem a jeho úkolem je vytěžit maximum energie ze solárního panelu. Regulátor nabíjení chrání baterii před nadměrným nabitím solárními články a před hlubokým vybitím.

MPPT regulátor Solareco

Sestavy solárního ohřevu vody

Jednoduchá řešení na míru
Ohřev teplé vody z FV panelů je vhodné realizovat s dostatečně velkým akumulačním zásobníkem TUV. Pro čtyřčlennou rodinu postačuje nádrž o objemu 300l

Specifikace TUV sestav

Solareco MPPT Regulátor Energie

K čemu slouží solární regulátor?

Měnič (invertor) je určen pro optimalizaci využití a připojení fotovoltaických (FV) panelů k běžné topné vložce zásobníku TUV (bojleru), kdy převádí stejnosměrný proud z FV panelů na střídavý proud, obdélníkový s proměnnou střídou od cca 3 do 98 % o frekvenci 50 Hz.

Proč zvolit náš MPPT regulátor?

Na rozdíl od PWM typu jsou MPPT moderní solární regulátory, které oproti PWM dosahují o cca 30% většího výnosu ze solárního panelu. Regulátor pracuje jako měnič, to znamená, že vyšší vstupní napětí a nižší proud dokáže zpracovat na nižší napětí/ zvýší proud a to s vysokou účinností. Můžeme tedy použít jakýkoliv solární panel. Zde můžeme i propojovat panely do série.

Jak regulátor funguje?

Při automatickém provozu měnič měří proud a napětí a vypočítává výkon FV panelů, změnou střídy se pak snaží neustále dosáhnout co nejvyššího výkonu, tzv. MPPT funkce. Pokud by měnič pracoval stále na maximální střídu, tak by při nízkém oslunění FV panelů, topná vložka zatížila panely tak, že by na nich kleslo napětí a výkon by byl minimální.

Efektivita regulátoru

Přednosti měniče se projeví hlavně při nestálém nebo slabém slunečním svitu ráno, večer, při zatažené obloze nebo při částečném zastínění panelů, kdy přizpůsobováním zatížení dokáže i přesto z FV panelů získat maximum.

Obchodní partneři

Solární energii využijete i Vy!

Rádi Vám s jejím využitím pomůžeme