Často kladené otázky

Zde najdete odpovědi na nejčastější dotazy uživatelů

Kolik s fotovoltaickým ohřevem ušetřím?

Příprava teplé užitkové vody (TUV) se podílí až ze 60 % na celkové roční spotřebě energie u běžné domácnosti. Vyplatí se proto soustředit na úsporu energie u dominantní spotřeby a nikoliv na nerovnoměrnou spotřebu od ostatních spotřebičů s výrazně rychlejším zastaráváním, které se zároveň vyvíjejí stále úspornější.

Fotovoltaický ohřev vody uspoří až 75 % nákladů na elektrickou energii na ohřev vody běžné čtyř členné domácnosti. Zálohy na elektrickou energii zpravidla poklesnou nejméně na polovinu, ale běžně až na jednu třetinu.

Kolik vyrobí FVS za rok energie?

FVE vyrobí z 1 m2 fotovoltaického panelu až 1100 kWh za rok. Běžná soustava o 8 panelech vyrobí víc jak 13000 kWh za rok. Velmi ale záleží na orientaci (umístění) panelů. Nejvhodnější je jižní strana (největší a nejdelší intenzita slunečního svitu), dobrou roční bilanci poskytuje i jihozápadní orientace. Západní orientace poskytuje plný výkon od května do září. Instalace na východně, severovýchodně nebo dokonce severně orientovaném sklonu střechy se nevyplácí.

Proč zvolit regulátor SolarEco?

Regulátory SolarEco jsou optimalizované pro široké pracovní podmínky osvitu fotovoltaických panelů. Regulátor dokáže pracovat od rozbřesku až do soumraku a do spotřebiče dokáže dodávat výkon od 1 W. Regulátor má velmi nízkou vlastní spotřebu (méně než 3 W). Nepotřebuje externí napájení a je zcela nezávislý na jiných elektrických sítích.

Univerzální regulátory se zpravidla zapínají až při výkonu FVS okolo 200 W, protože mají násobně vyšší vlastní spotřebu (50 až 150 W).

Cena regulátoru SolarEco je přibližně poloviční až třetinová proti univerzálním fotovoltaickým regulátorům.

Je možné připojit na regulátor baterii?

Není a nedává to žádný smysl (technický ani ekonomický). Bojler je největší baterie, kterou má mnoho domácností již nainstalovanou. Akumulace do 200 l vody s dobou nabíjení 5,3 hod. odpovídá baterii o velikosti 13 kWh.

Bojler je zároveň nejlacinější baterie. Bojler pořídíte za 12 tis. Kč. Kvalitní baterii o velikosti 10 kWh nepořídíte pod 150 tis. Kč. K baterii je nutné pořídit výrazně složitější regulátor, který je 2 až 3 x dražší než regulátory SolarEco.

Jak vypadá běžná soustava pro ohřev vody?

Ostrovní fotovoltaický ohřev vody je velmi jednoduchá soustava. Je nutné nainstalovat 8 ks panelů na střechu, svést dva dráty stejnosměrného vedení k regulátoru, regulátor umístit do místnosti s bojlerem a na AC výstup regulátoru připojit běžný bojler.

Na bojleru není potřeba provádět žádné úpravy a zákazník tak neztratí záruku poskytovanou výrobcem bojleru. Pro servisní a údržbové práce na FVS je dobré nainstalovat mezi FV panely a regulátor pojistkový odpojovač. Pro systémy ohřevu vody závislé jen na elektrické energii ve pro celoroční provoz vhodné regulátor doplnit přepínačem HDO, který zajistí dohřádí vody v přeferovaných časech, pokud přes den nedojde k ohřevu vody solární energií.

Jak navrhnout sestavu panelů pro fotovoltaický ohřev vody?

Doporučujeme zapojit do série 8 až 9 panelů 250 až 300 Wp. Pro běžné panely s napětím UOC bude celkové napětí fotovoltaické soustavy (FVS) např. 8 x 38 V = 304 V. Napětí soustavy nesmí překročit maximální napětí regulátoru (400 V). Pro mrazivé a slunné počasí se uvažuje 15% bezpečnost před vzrůstem napětím, proto musí platit UOC FVS x 1,15 < 400 V.

Důležitým faktorem je také pracovní napětí spirály. Běžné bojlery mají konstrukční napětí 230 V (efektivní hodnota střídavého napětí). Špičková hodnota napětí v domovních instalacích dosahuje 1,41x Uef = 324 V. Regulátor vytváří pulsní napětí a může do zátěže pustit maximální délku pulsu při maximálním napětí, a proto je vhodné maximální pracovní napětí návrhem FV soustavy omezit, aby nedocházelo ke snížení životnosti spirály. Ideální napětí UMPP volíme v rozmezí 260 až 310 V.

Jaká je návratnost investice do fotovoltaického ohřevu vody?

Návratnost investice je obvykle 4 až 6 let podle intenzity využití teplé vody. Od jara do podzimu fotovoltaický ohřev vody pokryje celkovou potřebu teplé vody.

Jak náročná je instalace fotovoltaického ohřevu?

Ostrovní systém pro fotovoltaický ohřev vody je možné nainstalovat a zprovoznit svépomocí s plnou zárukou na regulátor a nakoupené komponenty. Zručný montér dokáže soustavu nainstalovat a zprovoznit během jednoho dne. Při instalaci je nutné dodržet několik základních pravidel a zprovoznění by měla provádět osoba s dostatečnou kvalifikací.

Společnost SolarEco poskytuje zákazníkům plnou podporu s výstavbou a zprovozněním, zároveň vám může nainstalovat celou soustavu s naším vlastním týmem nebo vám můžeme doporučit vhodného partnera, se kterým máme dobré zkušenosti.

Co obsahuje set pro fotovoltaický ohřev vody?

Set obsahuje všechny nezbytné komponenty pro instalaci a zprovoznění fotovoltaického ohřevu vody. Set obsahuje fotovoltaické panely, konstrukci pro připevnění panelů na střechu (je závislá na střešní krytině), speciální DC kabely odolné na UV záření, odpojovač, pojistky, přepěťovou ochranu, rozvodnici, regulátor, průchodky, konektory MC4 a nástroj na snadné rozpojení.

Mohu využít dotace Zelená Úsporám?

Ano, regulátory SolarEco jsou schváleny i pro dotační podporu v programu Nová Zelená Úsporám. Ovšem při dnešní ceně panelů je možné pořídit fotovoltaický ohřev vody laciněji bez dotace než s dotací (úspora na složité administrativě při podání žádosti o dotaci, projektu, povolení apod.).

V současné době nepřesáhnou celkové investiční náklady 40 tis. Kč včetně DPH.

Potřebuji smlouvu s distributorem?

Výhoda koncepce regulátorů SolarEco je v tom, že vytváří izolovanou „ostrovní“ soustavu, která není propojená s žádnou jinou napájecí soustavou, tedy ani se soustavou distributora elektrické energie připojenou na domovní rozvod.

Uvedení do provozu se tak obejde bez složité administrativy, uzavření zvláštní připojovací smlouvy, nákupu čtyřkvadrantního elektroměru s úpravou na hlavním přípojném rozváděči a dalších procesních úkonů. Náklady za tyto úkony mohou dosahovat až 18 tis. Kč, které díky instalaci regulátoru SolarEco ušetříte.

Potřebuji stavební povolení?

Na soustavy s výkonem do 20 kWp není potřeba získat stavební povolení. Podle výkladu stavebního zákona není potřeba stavební povolení ani v případě změny vzhledu obálky domu. Pokud by ale kotvící konstrukce významně zvětšila obálku domu (konstrukce vylepší optimální sklon panelů ke slunci), měl by investor požádat o stavební povolení. Vždy se vyplatí situaci nejprve projednat na stavebním úřadě a dohodnout vhodný postup v souladu se stavebním zákonem.

Jaká je životnost panelů?

Výrobce panelů uvádí životnost panelů zpravidla 25 let. Po této době budou panely stále dosahovat až 80% původního výkonu. Životnost je tedy opravdu dlouhá. Takovou investici stačí udělat pouze jednou za život.

Jaký zvolit výkon regulátoru?

To závisí hlavně na zátěži (bojleru). Běžné bojlery mají příkon 2 kW nebo 2,2 kW. Regulátor musí mít větší výkon než připojený spotřebič. Musí platit P(regulátoru) > P(zátěž).

Je nutné řešit přepěťovou ochranu?

Každá FVS, která má přívodní DC vedení delší jak 10 m, by se podle normy měla doplnit svodičem přepětí pro stejnosměrné napětí.

Nainstaloval jsem panely, ale výkon je nedostatečný

Plný výkon FVS poskytoje jen za jasné oblohy při poledním slunci. Výkon uvedený na štítku panelu je hodnota získaná v laboratoři za ideálních podmínek při 25 °C. U pevných instalací lze maximální výkon dosáhnout jen v omezeném období.

V reálných podmínkách výkon ovlivňuje celá řada faktorů:

  • oblačnost (i slabý opar nebo mírná oblačnost sníží výkon až o 2/3),
  • umístění panelů (odklon od jižního směru a úhel sklonu panelů),
  • zastínění (i částečné – strom, komín apod.),
  • zašpinění (i panely je nutné čistit stejně jako okna),
  • denní hodina (za rozbřesku a soumraku je výkon zanedbatelný),
  • teplota (v létě vlivem zvýšení teploty panelu poklesne výkon až o 20 %, v zimě by výkon vlivem teploty vzrostl, ale slunných dní je velmi málo),
  • nevhodná nebo neodborná instalace,
  • kvalita panelů.

Jaký je rozdíl mezi verzemi LED, U/I a PUIT?

Rozdíl je jen v zobrazovací jednotce o stavu regulátoru/soustavy. Provedení a regulační proces je u všech verzí stejný. I nejjednodušší zobrazení s LED poskytuje důmyslně propracovanou indikaci, ze které se dá snadno určit okamžitý stav regulátoru.

Jaký mohu připojit na regulátor spotřebič?

K regulátoru je možné připojit běžné tepelné spotřebiče s odporovou spirálou zkonstruované pro připojení k běžné distribuční síti typu 1-PE-N/AC 230 V/50 Hz bez dodatečných úprav. Spotřebitel tedy neztratí záruku na spotřebič poskytovanou výrobcem.
Mezi běžné spotřebiče patří bojlery pro ohřev teplé užitkové vody, přímotopy, olejové radiátory nebo akumulační kamna, infrazářiče a ostatní elektrické spotřebiče s odporovou charakteristikou zátěže. Připojením spotřebičů s jinou než odporovou charakteristikou (motory, transformátory, přímotopy s přídavným ventilátorem apod.) dojde ke zničení regulátoru.

Jaký příkon může mít spotřebič?

Na regulátor je možné připojit zátěž o příkonu nejvýše rovnou výkonu regulátoru (např. 3 kW), jinak bude regulátor padat do poruchy pro přetížení. Musí platit P(regulátoru) > P(zátěž).

Je možné využít panely na vytápění domu?

Teoreticky ano, ale praktické využití bude velmi malé, protože topit potřebujeme v době, kdy je sluneční aktivita velmi slabá.

Pokud je jasný sluneční svit, největší výkon poskytují panely v poledním čase. Za takové situace však rychle dojde k rozepnutí termostatů, protože se k získané energii přidají ještě pasivní zisky od oken a prohřátých zdí. Proto je vhodnější energii vždy akumulovat v zařízení jako je bojler, akumulační kamna, apod., aby se uložila veškerá energie, kterou dokáží panely v průběhu dne vyrobit. V takovém případě dojde k maximální úspoře nákladů na externě nakupované energii a k rychlé návratnosti provedené investice.

Mohu použít starší nainstalovaný bojler?

Ano, regulátory SolarEco je možné připojit i na starší bojler, u kterého je investice z nákupu již zcela spotřebovaná a výrazně tím ušetřit na pořizovacích nákladech.

Pokud máte hodně starý bojler a nejste si jisti zda v plášti není pokročilá eroze, není vhodné ohřívat bojler z nízké teploty na maximální bez průběžného odpouštění vody, neboť často bývá zarostlý přetlakový ventil a zvýšený tlak může urychlit stárnutí bojleru. Vždy proto prověřte funkci přetlakového ventilu, nebo preventivně vyměňte ventil za nový. Mnoho uživatelů také vyřešilo problém odstraněním zpětné klapky ze zpětného ventilu (pravděpodobnost vypuštění obsahu teplé vody nedostatečným tlakem ve vodovodním rozvodu je velmi malá).

Nejvhodnější bojler pro fotovoltaický ohřev vody je bojler se suchou spirálou např. OKCE nebo OKHE v objemu od 120 l do 160 l výrobce DZ Dražice.

Jak navrhnout zátěž pro lepší zimní provoz?

V praxi se pro lepší využití výkonu v období se slabší sluneční aktivitou doporučuje, aby fotovoltaická soustava (FVS) byla asi 1,2 až 1,3 x silnější než zátěž. Regulátor musí být schopen tento výkon přenést na zátěž. Musí tedy platit P(regulátor) > PFVS > 1,3x P(zátěž).

Funguje fotovoltaický ohřev také v zimě?

Regulátory SolarEco jsou optimalizované i pro využití malého množství energie vyrobené za rozbřesku nebo soumraku, za deště nebo husté oblačnosti nebo v zimě.

V zimě se sice získá výrazně menší množství enenrgie, ale i malé množství energie doplní teplo, která se z bojleru vyvětrá vlivem tepelných ztrát z nedostatečné izolace. I tato energie by se jinak musela nakoupit od distributora. Za 24 hodin vlivem tepelných ztrát poklesne teplota v bojleru až o 10 °C i bez odběru teplé vody. Zimní provoz tyto tepelné ztráty plně pokryje a při slunečném počasí bezpečně dohřeje bojler na požadovanou teplotu. Samovolné ochlazování nastává i v letních měsících a bojlery připojené pouze na distribuční síť proto "topí" do okolí za drahou energii po celý rok.

Jaké je ideální umístění panelů?

Panely umísťujeme tak, aby v průběhu celého dne a celého roku nedocházelo k žádnému ani částečnému zastínění. Proto je vhodné panely umísťovat co nejvýše, ideálně na střechu. Optimální podmínky jsou závislé na místních podmínkách a zeměpisné šířce, ale obecně se dá říci, že orientace na přímý jih s vyšším sklonem střechy je nejvhodnější.

Jaké zvolit propojovací kabely?

Panely se propojují s regulátorem speciálními kabely s dvojitou izolací pro DC napětí odolné v UV záření. Nejvhodnější je použít průřez kabelů 6 mm2.

Od regulátoru ke spotřebiči použijte kabel CYKY 3x2,5 mm2. Modifikovaný sinus vytváří mírně vyšší tepelné zatížení kabelu, proto se používá o stupeň vyšší průřez než u sinusového napětí z distribuční sítě.

Proč nemá regulátor zásuvku?

Protože norma ČSN 33 2000 nařizuje, že pokud mohou zásuvku obsluhovat laici, musí být zásuvka jištěná proudovým chráničem. Proudový chránič pro modifikovaný sinus, který vytváří regulátor, se však nevyrábí. V souladu s technickými normami je proto možná pouze pevná instalace bez zásuvky. Zároveň je to jednoduché opatření, aby nebylo možné na regulátor snadno připojit nepodporovaný spotřebič, který by okamžitě poškodil regulátor.

Co se stane při rozpojení termostatu?

Regulátor je na rozpínání termostatu konstruovaný, proto není nutné bojler nijak upravovat jako je to nezbytné u jiných řešení s DC režimem nebo při přímým připojením bez regulátru. Při přímém připojení (DC režim) je nutné použít speciální velmi drahé termostaty, které mají samozhášivé opatření prti vzniku plasmového oblouku.

S panely se při rozpojení termostatu nestane nic. Je to velmi podobná situace jako u baterie, kterou odpojíme od spotřebiče.

Kolik vyrobí panely energie v noci?

Vůbec žádnou a to ani za jasného počasí se svitem měsíce při úplňku. Pro výrobu energie je potřeba velké množství denního světla a rozumný výkon panely poskytují až při jasném slunečním svitu.

Je nutné panely v noci odpojovat?

Není, protože v noci se žádná energie nevyrobí a ani neztratí, protože panely žádnou energii neakumulují. Trvale připojený regulátor se chová jako by byl odpojený.

Mohu za provozu rozpojit DC obvod?

Při rozpojení DC obvodu, kterým protéká proud, vznikne plazmový oblouk i na odolném pojistkovém odpojovači. Zabránění tomuto jevu je vhodné regulátor vypnout vypínačem nebo regulátor zastavit stisknutím nebo držením tlačítka Reset.

Jaké mám zvolit zapojení?

Fotovoltaický ohřev vody je velmi výhodný v kombinaci s ohřevem teplé vody z otopné soustavy. Toto řešení zajistí celoroční nezávislost přípravy teplé vody na nákupu elektrické energie. Zapojení s jednou spirálou je také vhodné pro sezónní ohřev vody na chatách nebo chalupách. Tento typ soustavy je nejjednodušší a nejlacinější.

Domácnosti, které ohřívají vodu pouze elektrickou energií, musí doplnit regulátor HDO přepínačem, který zajistí dohřátí bojleru na žádanou teplotu z distribuční sítě v časech mimo sluneční aktivitu.

Další možností je použít bojler se dvěma topnými patronami. Každá patrona pak má vlastní nezávislý elektrický okruh se samostatným termostatem. To umožní trvalé nahřívání solární energií do teploty 70 °C a z nízkého tarifu pokrýt nahřátí na základní teplotu např. 45 °C.

Kam připojit uzemnění?

Regulátor vytváří izolovanou IT soustavu, ale i přesto je nutné neživé části uzemnit pro ochranu proti poruše. Zemnění je možné provést samostatným zemnícím vodičem připojeným k nejbližšímu uzemňovacímu bodu. Tím může být hlavní uzemňovací přípojnice domovního uzemnění nebo za tím účelem vybudovaný samostatný uzemňovací bod. Průřez vodiče se používá co největší. Pro eliminaci zemní impedance obvodu doporučujeme použít průřez zemnícího vodiče 6 mm2.

Pokud je domovní rozvod proveden v soustavě TN-S, je možné regulátor uzemnit na vodič PE přivedený od bojleru. Nikdy však není možné připojit zemnící drát na bojler zapojený v soustavě TN-C, neboť je vodič PEN pracovním vodičem distribuční sítě. Pro zemění regulátoru není možné použít ani vodič PE v soustavě TN-CS, neboť v počátečním uzlu je vodič PE připojen na vodič N a je tedy také po určitou část pracovním vodičem distribuční sítě.


Solární energii využijete i Vy!

Rádi odpovíme i na vaše otázky

Nastavení souborů cookies

Na webových stránkách používáme soubory cookies. Základní cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu, další cookies slouží k analýze návštěvnosti našich stránek nebo k personalizaci obsahu a reklam. Informace o užívání našich stránek sdílíme s našimi partnery z oblasti sociálních médií, reklamy a analytiky. Přečtěte si více o naší ochraně osobních údajů. Souhlas s používáním všech cookies udělíte kliknutím na políčko „Přijmout vše“, pro výběr nastavení nebo odmítnutí cookies klikněte na tlačítko "Nastavení".Nastavení Přijmout vše